Bestyrelsen

Formand
Rasmus Agger Bendtsen
Rensdyrvej 1 – 4623 Ll. Skensved
Mobil: 28 94 90 27
E-mail: rasmusaggerbendtsen@hotmail.com

Næstformand
Jeanne Francker
E-mail: jeannegf@roskilde.dk

Kasserer
Christina Heilmann
E-mail: the.heilmann@live.dk

Bestyrelsesmedlem
Preben Jessen
E-mail: prebenjessen@live.dk

Bestyrelsesmedlem
Volmer Nødskou
E-mail: vnoedskou@gmail.com

Suppleant
Kåre Jensen
E-mail:
kaje1102@gmail.com